Zin & Zaak
drs. Marco Oostdijk
Burg. Patijnlaan 694
2585 CC Den Haag

Telefoon 070 - 350 37 70
Mobiel 06 - 519 80 195
E-mail marco@zinenzaak.nl
Website: www.zinenzaak.nl

Ons bankrekeningnummer is 7386298 bij de Postbank.
Wij staan ingeschreven bij de KvK Den Haag onder nummer 27198853.