Zin zoeken
Ons eerste aanbod past bij uw vragen in een open zoekproces. U weet nog niet precies wat u wil uitzoeken. Wij begeleiden u op een ‘reis’. Als een voettocht door een labyrinth, vanaf een kruispunt, soms met omwegen en nog niet recht op je doel af. Maar een labyrinth eindigt met overzicht: zelfinzicht, zin, voldoening. Dat verklaart de symbolen in onze huisstijl.

Zin vinden
Als de hiervoor genoemde zoekvragen al zijn opgepakt, bieden we meer gerichte en samenhangende programma’s, die de (op andere pagina’s) genoemde vragen in samenhang en meer doelgericht behandelen. We bieden er drie.

Zin geven
Stel, de bezieling, de zin of bestemming is (lijkt) gevonden. Hoe gaan we dat dan verder uitvoeren of uitdragen? En hoe kan de zaak beter bestuurd worden?
We bieden daarvoor hierna voor drie werkvelden concrete producten. Ze staan soms los van diepe zingeving, wel geven ze meer zin (plezier) en effect van het werk. Ze staan los van processen en zijn direct aan te bieden, soms binnen een week.