Zin doorgeven door bestuur en management

De bezieling & zin is gevonden. Hoe gaan we dat managen, om een zinvolle zaak te worden? Hoe kan de besturing beter, inspirerender?

Naar beleid, besturing en organisatie door:
- Personal coaching van bestuurders en managers: leiderschap in een zingevend werkklimaat.
- Dialoog over de 10 V’s van visionair verbindend leiderschap.
- Training van zelfsturing voor de staf, vanuit authentieke empowerment.
- Coaching in ‘Slow management’, organisatie van zin op de werkvloer.
- Beleidsvorming, samenspraak met doelgroepen, brainstorms. Intervisie van groepen of besturen.

Samen met een projectteam bieden wij: organisatie van interactie- en inspiratie-evenementen. Communicatieproducten, mediabeleid. Organisatie en implementatie.