Zin geven door humanisme & levensvisies

Bij Zin & Zaak is door studie en werkervaring veel kennis van levensbeschouwing, met name van het humanistisch gedachtegoed. Die kennis en ervaring delen we graag met humanistische organisaties en bedrijven die benieuwd zijn naar een doordacht humane of humanistische invalshoek. Bijvoorbeeld over levensbeschouwelijke of morele vragen.

Onze diensten zijn onder meer:
- Inleidingen of prikkelende presentaties over humanisme, religieus humanisme, praktisch humanisme aan het werk, humanistische stromingen of internationaal humanisme. Wat is inclusief of cosmopolitisch humanisme? Boekbesprekingen.
- Persoonlijke coaching bij levensvragen vanuit humane waarden.
- Debat of dialoog over levensbeschouwing, het ontwerpen of leiden ervan.
- Cursussen of coaching in zingeving of levenskunst.
- Gespreksleiding, dagvoorzitterschap, het organiseren van een ‘human.nl cafe’.
- Bestuurscoaching

In samenwerking met het ZinNetwerk bieden wij:
- Communicatieprojecten, opstellen van beleidsvisies.
- Cursussen in humanisme voor professionals, vrijwilligers of achterbannen.
- Workshop ‘werken met waarden’.
- Workshop ‘levenskunst’ voor profs of vrijwilligers.
- Toepassingen op uw eigen werkveld.

Zie verder ons aanbod voor organisaties, voor besturen of ons programma levenskunst.

Dit aanbod is ontwikkeld in overleg met het Humanistisch Verbond en de Humanistische Alliantie. Het kwam tot stand dankzij trainingen aan de Universiteit voor Humanistiek en als cursusdocent levenskunst.