Zin & bezieling door levenskunst. Of geluk?

‘Levenskunst’ is een bewuste en creërende levenshouding van reflectie, keuzes en actie, met een authentieke persoonlijke invulling. Levenskunst was al een centraal thema in de praktijkfilosofie van de Grieken.
Na enige oefening hiermee groeit het levensplezier en de zingeving, zowel de diepere zingeving als de alledaagse zin (plezier). Het versterkt ‘een gelukt leven’, onze term voor geluk.

Wij ontwikkelden daarom zelf een verdiepend ‘Levenskunstprogramma’. We kiezen met u een volledig of afgeslankt programma en de werkvorm. De kernonderdelen beslaan 6 dagdelen met workshops voor groepen. Daarna volgt individuele coaching of parencoaching in ongeveer 4 dagdelen, om de persoonlijke keuzes te onderzoeken of een crisis te overstijgen. Het programma bevat leesvoer, dialogen en oefeningen in zelfreflectie, zelfinzicht en zelfsturing. Het vraagt persoonlijke inzet voor verdieping en verandering. Kennis van levenskunstboeken en een reflectieve houding zijn handig.

Kerndelen zijn:
1. Levenskunst en levensverhaal
Geschiedenis en visies, van de Grieken tot heden. Reflectie op het levensverhaal en de huidige levensstijl tevredenheid met de huidige levensstijl?
2. De ambities en plichten, de context
Levensdoelen, ambities.
3. Kwaliteiten en deugden
Sterke punten en zwakke punten, valkuilen.
4. Waarden, emoties, levensvisie
Mensbeeld, wereldbeeld, levensbeschouwing.
5. Geluk? Balans en zin
Condities voor een ‘gelukt leven’. Bronnen voor zingeving, levensbestemming en toekomstvisie.
6. Zelfzorg en levenskwaliteit, praktische tips
Ook een visie op autonomie en afhankelijkheid.
7. De eigen authentieke levensstijl!
Keuzes en doelen maken, op weg naar de bestemming, zelfsturing, authenticiteit, empowerment.

Dit programma is door Z&Z ontwikkeld, met advies van medewerkers van de Universiteit voor Humanistiek en het Humanistisch Verbond. Inspiratie komt uit boeken van Joep Dohmen, Schmidt en Hadot.

Download het volledige programma en de oefeningen hier.