Zin & bezieling door zelfsturing

Als ‘trage vragen’ zijn opgepakt, bieden we ook dit derde gerichte programma.
‘Zin maak je zelf!’, ons programma naar zelfsturing.

Zingeving komt (mede) uit eigen invloed op het leven, vanuit het zoeken en vinden van een unieke bestemming. Met een gevoel van innerlijk leiderschap, sturing over jezelf dus. Wij bieden een uniek programma voor groepen, die werken aan een gedeeld gedachtengoed of een gezamenlijke opdracht, zoals een bestuur, een MT of werknemers voor ‘een goede zaak’. Zij staan open voor zelfonderzoek en verdieping, ze durven zich (een beetje) bloot te geven. Het bevat training, coaching en huiswerk.

Training
Het trainingsprogramma voor groepen behandelt in 6 dagdelen gericht hiervoor genoemde thema’s, naast andere.
- Mijn levensloop, waar sta ik voor?
- Zelfinzicht, mijn levenspatronen.
- Mijn krachten en leerpunten.
- Mijn waarden, waar ga ik voor?
- Mijn toekomstvisie, waar wil ik heen?
- Mijn hogere levensdoel, de ‘bestemming’ in de wereld.
- Mijn visie op leiderschap en management, omgaan met vele veranderingen.
- Concrete doelen en acties, naar mijn bestemming toe.
Werkvormen in de training zijn de groepsdialoog, zelfreflectie, tekenen, een stiltewandeling, lichte meditatie, visualisaties en een actielijstje maken.

Coaching
De privé-coaching daarna gaat in 4 dagdelen in op persoonlijke levensstijltips, communicatietips, zelfreflectietips. Want: ‘hoe maak ik een omweg langs mijn valkuilen en blinde vlekken’?

Achtergrond
Dit programma bevat enkele delen uit de training ‘Self managing Leadership’, sinds 1996 ontwikkeld door Brahma Kumaris Spirituele Academie en the Oxford Leadership Academy. Wij zijn door hen getraind en gekwalificeerd als ‘facilitator’ in een internationale en professionele context in Italië en Oxford. De training is daarna met eigen invulling meermalen gegeven en door deelnemers positief geevalueerd. Een variant op managementniveau wordt gegeven bij De Baak trainingscentrum in Noordwijk.