Zin & Zaak werkt vanuit een ideële visie. Wij zetten ons in voor een meer uitgesproken sociale en humane samenleving. Waarin mensen zin, levenskwaliteit en geluk vinden en zich verbinden met elkaar en met hun bronnen voor zingeving.

In zo’n visie ontwikkelen mensen zich tot zelf-verantwoordelijke, zelfsturende ‘levenskunstenaars’, die zich praktisch inzetten voor elkaar en ‘de goede zaak’. Organisaties en bedrijven ontwikkelen zich daarin tot een ‘zaak met zin’, dwz. met een sociaal verantwoorde identiteit en ze bieden zin aan hun medewerkers en hun relaties. Vanuit deze visie begeleiden wij mensen en organisaties. Daar gaan wij voor! En waar gaat u voor?