Wij staan in voor de tijdige en op uw wensen afgestemde levering van onze diensten en die van onze samenwerkingspartners. Wij laten ons steeds bijscholen in de meest recente kennis en methodieken. Wij krijgen daarom zelf ook begeleiding:
- Voor de inhoud van onze diensten door medewerkers van de Universiteit voor Humanistiek en het Humanistisch Verbond.
- Voor de begeleidingsmethodieken door de Adviseurschool en GITP-trainers.
- Voor de persoonlijke reflectie door Brahma Kumaris Spirituele Academie.

Wij staan onder toezicht van de vereniging van praktijkfilosofen VFP en communicatie-vakvereniging Logeion. We krijgen intervisie van het netwerk van empowermentbegeleiders. Op ons begeleidingswerk zijn van toepassing – naast de algemene voorwaarden – de ethische codes van de VFP en de Adviseurschool (op aanvraag verkrijgbaar).