Onze diensten streven naar duurzame zingeving, vanuit systematische programma’s, met effectieve methodieken en vanuit wetenschappelijke bronnen. Onze waarden in de omgang met cliënten zijn respect, zelfbeschikking en verantwoordelijkheid.

Het zoekproces
We starten met een intake en maken een toegespitst proces in 3 fasen:
1. Reflectie, bezinning op levensvragen en situaties: het ‘zin zoeken’.
2. Inspiratie, bezieling: de bronnen en de samenhang: het ‘zin vinden’.
3. Actie, beleid, besturing en zelfsturing, naar verbinding: het ‘zin geven en doorgeven’.
Deze drie fasen samen bieden een gevoel van ‘bestemming’. Zo maken we samen zin.

Maatwerk
Wij leveren maatwerk in een persoonlijke sfeer, vanuit door u te kiezen onderdelen. We werken naar blijvende en praktische veranderingen, naar een ontwikkeling. We hechten aan zelfwerkzaamheid van de opdrachtgever. Soms is daarbij enige (respectvolle) confrontatie niet te vermijden. Onze eigen levenservaring met loopbaanbegeleiding en een zincrisis spelen mee.

Effectiviteit
We werken soms met tussenpozen en een terugkom-moment. Immers, zin komt met vallen en opstaan. En blijvende veranderingen vragen tijd en reflectie. Onderzoek toont aan dat zo’n 80% van de voornemens tijdens een training na zes maanden niet in structureel ander gedrag uitmondt (onderzoek door Ben Tiggelaar).

Verbinding
We werken naar keuze aan uw reflectieve, mentale, spirituele, communicatieve of sociale kwaliteiten. En op individueel, groeps- en/of sociaal niveau, want zingeving komt uit een breed proces en uit verbinding met anderen en met sociale contexten. Zin komt niet zomaar!

Werkvormen
De werkvormen zijn reflectieve en visievormende oefeningen; we combineren systematiek en diepgang met empathie en lichtheid. We hanteren ontwikkelingsgerichte of resultaatgerichte coaching, en interactief groepswerk met kennisoverdracht, reflectie en zelfwerkzaamheid. We bieden cliënten inspirerende leesteksten en huiswerk. Gespreksleiding is nooit alleen maar ‘technisch’.
We hanteren veel bronnen, zowel wetenschappelijke als populaire. Weinig bekende bronnen zijn de empowerment en existentiële begeleiding, waarin wij trainingen volgden.