Twee niveaus van zin
Diepe zin groeit uit een gevoel van samenhang of verbinding, met een diep bevredigende betekenis. Verbinding met bronnen voor die diepe zin, zoals waarden of verlangens, passies of dromen, levensbeschouwing of idealen. Diepe zin ontstaat uit een bewust leven naar een persoonlijk passende ‘bestemming’ of toekomstvisie, uit het ervaren van levenskwaliteit, uit het ‘doorleven’ van tegenslag en existentiële vragen.
Alledaagse zin komt uit zinnig werk, inspirerende mensen, relaties, schoonheid, een gevoel van levensplezier, uit inzet voor een missie of de sociale omgeving. Wij vinden uw bronnen voor diepe en alledaagse zingeving.

Levensvoldoening en levenskwaliteit
Levensvoldoening en levenskwaliteit zijn levensdoelen van mensen. Het zijn onze woorden voor ‘geluk’. Wij zien geluk als het ervaren van een ‘gelukt leven’, een brede tevredenheid over een goed leven. Voorwaarden daarvoor zijn de levenshouding, zelfinzicht en zelfsturing (regie). Die stimuleren wij. Levenskwaliteit komt ook uit de alledaagse levensstijl: de balans tussen werk, reflectie en rust, gezondheid, een gevoel van welzijn, vrijheid. Daarom bieden wij reflectie en levensstijltips.

Levenskunst
Levenskunst biedt een persoonlijk kader voor zin en kwaliteit: het biedt een doordachte levenshouding van reflectie, inspiratie en actie, met eigen doelen en keuzes, in autonomie en authenticiteit. Levenskunst ontstaat uit ons totaalprogramma.

Inspiratie
We vinden die zelf in het humanisme, praktijkfilosofie en sociale actualiteit. Vooral het open humanisme van Montaigne en de Dalai Lama.
Een recente bron is het werk van prof. Joep Dohmen, met name zijn boek ‘Het leven als kunstwerk’. Prof. R.Veenhoven van de EUR met zijn studies naar geluk is voor ons ook belangrijk geweest.
 

Dalai Lama

Michel de Montaigne