Opdrachtgevers tot op heden waren:
- Het Procesbureau Bibliotheekvernieuwing.
- Het afdelingsbestuur van Vereniging Humanitas Den Haag.
- De directie Voorlichting van de Gemeente Den Haag.
- De Nederlandse Vereniging van Onderwijskundigen.
- Het bestuur van de Dierenbescherming van Den Haag.
- De beweging ‘de Arme Kant van Nederland’.
- Het multiculturele netwerk Couleur Lokaal Den Haag.
- De Dienst Geestelijke Vorming van het Ministerie van Defensie.
- Hivos, de humanistische organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.
- Tien coachingscliënten.

Cases en opdrachten waren bijvoorbeeld:
- Het ontwikkelen en implementeren van een strategische beleidsvisie.
- Het leiden van visieworkshops op een congres voor 300 professionals.
- Een professionaliseringsworkshop.
- Opstellen van een beleidsadvies.
- Organisatie van een publieksevenement ‘met een boodschap’.
- Coaching over reintegratie, inspiratie en loopbaankeuzes.

Recente projecten:
- Het ontwikkelen en samenstellen van een meerjarenbeleidsplan voor een kunstinstelling.
- Het organiseren en leiden van een publiekscongres (150 personen).
- Het geven van vier trainingen in zelfsturend leiderschap aan groepen van 15 personen.