Bezinning op ‘zin in de zaak’: voor organisaties en bedrijven

We begeleiden groepen uit organisaties. Eerst met bezinning op een sociale missie, die ‘de goede zaak’ dient, de medewerkers motiveert en de relaties inspireert. Dan naar bezieling door visionair leiderschap met een visie op ‘de taak van de zaak’ in de wereld.
We stimuleren daarna acties om die visie uit te voeren: door communicatie, door besturing, zelfsturing en leiderschap. Zo groeit er een bezielde en zelfsturende club, met een zingevende identiteit, onder inspirerende leiding. Een ‘zaak met zin’. Uw mensen vragen dat. Wij bieden u een inspiratieproces in drie fasen, in maatwerk opgebouwd rond de volgende vragen en diensten. Waar nodig, zetten wij een projectteam in met experts uit ons ZinNetwerk.

Fase 1 Het begeleiden van reflectie: ‘waar staan we voor’?
Met reflectie op:
- De organisatie-levensfase en de snel veranderende context van ‘de zaak’
- Werken met waarden. Wat doen we aan trage vragen, voelen we zin in ons werk?
- Wat geeft zin aan ‘de zaak’?
Hier werken we met reflectie-oefeningen, met de organisatielevensloop, met Zininterviews of een waardendialoog. Naar keuze een weg zoeken door een labyrinth. In het projectteam werkt een organisatiefilosoof aan de ‘Vrije Ruimte’ of een Socratisch gesprek. Maak uw eigen ‘Cafe Filo’!

Fase 2 Waar gaan we voor? Bezieling en visies op ‘een zinnige zaak’
Samen werken we aan:
- Een strategische visie. Een ‘vloeibare’ wereld, dus een vloeibare zaak?
- Onze identiteit en sociale verantwoordelijkheid. De ziel van de zaak.
- De zingevende rol van een leider: visie, verbinding, voorbeeld zijn.
Verdere diensten: boekbesprekingen, research of beleidsvisies. Gespreksleiding of prikkelende presentaties. Positief denken. Het projectteam biedt cultuurverandering en strategie.

Fase 3 Hoe sturen we naar een goede zaak?
Naar beleid, besturing, communicatie en organisatie door:
- Personal coaching van bestuurders en managers op weg naar leiderschap in een zingevend werkklimaat. Dialoog over de 10 V’s van visionair verbindend leiderschap.
- Uitstraling van de ‘goede zaak’: onze identiteit naar binnen en buiten.
Met het team: organisatie van interactie- en inspiratie-evenementen. Re-organisatie en implementatie.

Zie ook onze programma’s voor empowerment, zelfsturing, bestuur en communicatie.